Kai vienas padarai tiek mažai
drauge mes galime atlikti kur kas daugiau